Časté otázky klientů | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.spanelskenemovitosti.cz  » SPANELSKENEMOVITOSTI  » FAQ  » Časté otázky klientů

Časté otázky klientů

ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ


Je nutné podepsat smlouvu o smlouvě budoucí ve formě notářského zápisu?

Ze zákona to nutné není, tento postup ale v případě koupě bytu v developerském projektu, velmi doporučujeme.


Musím být přítomen podpisu kupní smlouvy?

Ne. V případě Vašeho zájmu podpis kupní smlouvy před notářem zajistíme na základě udělené plné moci. Plná moc se uděluje zpravidla na Španělské ambasádě v Praze nebo před notářem ve Španělsku. Termín pro vyřízení plné moci je zpravidla cca 14 dní od podání žádosti.


Jaké další doklady budu potřebovat pro koupi nemovitosti ve Španělském království?

Vedle případné plné moci je třeba před podpisem kupní smlouvy vyřídit pro kupujícího daňová identifikační čísla. Toto je možné při udělení plné moci na Španělské ambasádě, vyřízení trvá cca 14 dní nebo jej zařídíme na základě plné moci.


Je možné změnit užití komerční nemovitosti na nemovitost určenou k bydlení?

Ano, ale pouze když to domovní řád či odpovídající stavební dokumentace přímo nezakazuje a nebude to mít vliv na společné prostory. Ke změně pak musí dát souhlas stavební úřad.

 


Čtvereční metry uváděné ve výpisu z katastru neodpovídají skutečné rozloze nemovitosti, jíž chci koupit. Je to něco, co by mi mělo dělat starost?

Je důležité, aby skutečná rozloha souhlasila s tou, jež se objevuje v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu vždy v rámci komplexní právní služby provádíme rešerši nemovitosti a případný nesoulad s prodejcem řešíme.


Mohu koupit nemovitost ze svých prostředků třetí osobě?

Problém spočívá v tom, že španělský finanční úřad toto bude považovat za darování, tj. že jste beneficientovi daroval prostředky na koupi. Z tohoto důvodu by tedy došlo ke dvojímu zdanění a proto tento postup obecně nedoporučujeme.


Co je to doplňková daň? (complementaria)

V případě, že se budou úřady domnívat, že ve výpočtu odvedené daně byla coby referenční hodnota pro výpočet použita cena nižší, než je ta úřední a oficiální, bude vám vyúčtován rozdíl mezi tím, co jste zaplatili a správnou hodnotou. Toto vyúčtování je známo pod pojmem komplementární, doplňková daň.


Je daňově výhodnější, pokud místo toho, abych koupil nemovitost, koupím obchodní společnost, jež je jejím vlastníkem?

Dle nového znění článku 108 zákona o trhu s cennými papíry, je převod akcií obchodní společnosti, jež je majitelem nemovitosti, považována za převod nemovitosti jako takový za předpokladu, že účelem transakce je vyhnout se platbě DPH nebo daně z převodu nemovitosti. Takový převod pak bude orgány ve Španělsku považován za skrytý převod.


Potřebuji si kvůli koupi otevřít ve Španělsku bankovní účet?

Ano. Z tohoto účtu jsou prováděny platby související s vlastnictvím nemovitostí, včetně daní.

 by NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021